Velkommen


Dette websted omhandler arbejdet med hyrdehunde i fåreholdet. Den grundlæggende hundetræning af en hyrdehund beskrives, og forudsætningerne hos hyrde og hund gennemgås.


Hyrdehundens bedste egenskab er at den er god til at observere og reagere. Hunden aflæser fårenes adfærd, og kan dermed forudse i hvilken retning fåreflokken, og dermed situationen, vil bevæge sig.


Hunden observer samtidigt hyrdens bevægelser og position i forhold til fåreflokken. Hunden lægger sit tryk på fårene, så de drives op mod hyrde. Hyrdehunden tænker selv, og en godt trænet hund har i de fleste situationer ikke behov for at blive korrigeret med hyrdens kommandoer.


Dette er dog den ideelle situation, hvor hunden fuldt ud respekterer hyrden, som værende den suværene leder. Et godt lederskab opstår på gensidig respekt, som følge af en fair uddeling af ris og ros fra hyrdens side. Hyrdehunden elsker at arbejde og løse enhver opgave hyrden tildeler den.


Evnen til at hyrde ligger instinktivt i hyrdehunden, men før den bliver en god arbejdshund, kræver det at hunden og dens hyrde opnår et godt samarbejde gennem træning. Gennem hyrdetræning styrkes forståelsen hund og hyrde imellem, da begge kommer til at respektere den andens egenskaber og evner til problemløsning.


Der såvel race- som individforskelle hyrdehundene imellem, men generelt for alle hundene gælder det, at træningen opstartes under kontrolerede forhold, når hundens intesse for får tændes, unden at den kan komme til at skade fårene. Træningens mål er at hunden respekterer hyrden og fårene, og dette opnås gennem hyrdens kendskab til hundes og fårs adfærd.


De forskellige hyrdehunderacer har forskellige måder at hyrde får på, og dette tages der hensyn under hyrdetræningen, samtidigt med at træningen tilrettelægges under hensyntagen til hunden som individ. Der kan være stor forskel på de enkelte hundes selvtillid og tidligere oplevelser.

GENVEJ TIL UNDERVISNING